Het verhaal van de vijgenboom

Voor de Chr geref Kerk in Noordscheschut heb ik een kunstwerk gemaakt van drie panelen. Wat betreft de beeldtaal en symboliek moest het aansluiten bij het interieur dat door Guus Veldman ontworpen en gemaakt is.

Het verhaal van de vijgenboom
Het ontwerp bestaat uit drie panelen, het getal drie refereert aan de goddelijke drie-eenheid. De drie panelen worden verbonden d.m.v de vijgenboom. Een belangrijke boom in de bijbel. In Israel draagt de vijgenboom driemaal per jaar vrucht, De eerste keer pas na zeven jaar, ook een belangrijk getal, o.a. de zeven scheppingsdagen. Zeven takken heb ik aan de boom geschilderd. Het getal zeven vind je ook terug in de kleuren
van het interieur van deze kerk.

De voorstelling ga je binnen via de vis ( rechtsonder). De beginletters van Jezus Christus vormen in het grieks het woord Ichtus, wat vis betekent.
Het eerste paneel gaat over het oude testament. Adam en Eva staan hier afgebeeld, nadat ze verdreven waren uit het paradijs. Adam en Eva gebruikten het blad van de vijgenboom om zich te bedekken. Ze lopen dicht tegen elkaar, ze zijn dan wel verdreven uit het Paradijs, maar ze hebben elkaar tot steun. In de linkerbovenhoek zie je de engel die Adam en Eva wegstuurde  uit het Paradijs Schuin boven Adam en Eva zie je nog een stukje van een duif
met een takje in de bek, het is een olijftak, die bracht de duif naar Noach en daarmee ook hoop op een nieuwe toekomst.

De vijgenboom op het middenpaneel verbindt de panelen en ook  het oude en nieuwe testament Jozef, Maria en het kindje Jezus rusten uit onder  vluchtelingen van onze tijd. vluchtelingen van onze tijd. Baby Jezus heeft een plek in het midden van de drie panelen. een centrale plek omdat met zijn geboorte onze jaartelling begint. Het monogram van Christus staat boven in de vijgeboom De P met blauwe diagonalen, de X

Op het linkerpaneel is Jezus volwassen, hij wijst naar Zacheus die in de vijgeboom zit, Jezus heeft hem gezien. Zacheus is heel verrast dat Jezus hem ziet en ook nog met hem naar huis gaat. Dit paneel staat voor oog hebben voor elkaar. De voorstelling wordt in z’n geheel samen gevat door de symbolen  van Alpha tot Omega, ik ben het begin en het einde