Opening van het trammonument

Het huis van de fam Zomer aan de Riegshoogtendijk 184 lijkt niet veel meer op het wachtlokaal van de DSM. Rond 1906 waren er plannen voor de bouw van het wachtlokaal. De grond was toen al in het bezit  van Frederik Zomer. Later heeft hij het achterhuis gebouwd en  het perceel aan de overzijde van 184 gekocht. Hierdoor verwierf hij het recht om vee (engelse varkens) over te laden van de trekschuiten op de tram. Tevens werd het vee gewogen in de Woage, het gebouw naast het hoofdgebouw.

Sindsdien hebben er vier generaties gewoond en de vijfde generatie is er alweer jaren werkzaam met het bedrijf Powercage, die ook het digitaliseren en snijden van de beelden voor z’n rekening nam.

Huidige situatie
Wachtlokaal DSM

Toelichting bij de beeldengroep Het Trammonument

De beeldengroep stelt een reis door de tijd voor. Uit de tram komen reizigers die naar het wachtlokaal gaan.


In de tijd dat de tram reed, van 1905 tot 1939 was dit huis een wachtlokaal annex café.
Reizigers. Het jongetje is geboren in 1927. De vrouw in 1884
Een generatie later. Het jongetje is geboren in 1955, de vrouw in 1928.

De reizigers gaan naar de overkant, naar het heden, waar het jongetje van de voorste beeldengroep (als vierde generatie) nu woont.

Fietsroute waar het trammonument in opgenomen is.